NO: Hvordan lagres data på Google Drive?

Alle data legges i en mappe kalt DoDone på Min disk.  Når du oppretter nye prosjekter lages en sub folder som deles med alle prosjektdeltakerne. I denne mappen lagres prosjekttavlen som en egen filtype (kan åpnes ved å klikke på den).
Når du legger til vedlegg på lappene vil dokumentene lagres i denne mappen for å sikre at alle prosjektdeltakerne har tilgang.


Feedback and Knowledge Base